Priser mm.

Bemærk: jeg har ikke overenskomst med Sygesikringen, og der kan derfor ikke opnås tilskud til behandlingen ad denne vej (via egen læge)

Pris: for individuel samtalebehandling: 890 kr. pr. time (50 minutter). 

Der betales kontant ved samtalen (gerne via "MobilePay") 

Afbud: via personlig telefonisk kontakt, sms eller besked på telefonsvarer, senest 8 timer før aftalen. Ved senere afbud eller udeblivelse betales 500 kr.

Vedr. andre ydelser, f.eks. supervision og undervisning, aftales honorar fra sag til sag. Bemærk at ved individuel supervision gælder ovenstående afbuds-regel. For gruppesupervision og undervisning gælder at afbuddet/aflysningen må gives senest 24 timer før aftalens begyndelse, ellers vil det fulde honorar blive opkrævet.