Psykolog Peter Holt Christensen, Silkeborg

 

En række forskellige problemstillinger og vanskeligheder kan møde os i tilværelsen. Nogle gange er de så svære eller smertefulde at håndtere at man ikke kan se sig ud af dem, og nogle gange betyder de at man har vanskeligt ved at være sammen med andre på den måde man ønsker.  Nogle gange er man selv klar over at man står over for vanskeligheder, andre gange bliver man først klar over det når andre lægger mærke til det.

Under alle omstændigheder kan man have brug for hjælp til at håndtere det der er svært og måske uforståeligt.  Én mulighed kan være at søge samtalebehandling hos en psykolog.

Hvad jeg kan tilbyde er individuel samtalebehandling/psykoterapi, hvor alle former for vanskeligheder kan bringes på bane. Måske ønskes ændringer, måske ønskes hjælp til at komme overens med det som ikke kan ændres. Under alle omstændigheder vil en øget forståelse af egne reaktioner, tanker, handlinger og følelser være en væsentlig del af et psykologisk behandlingsforløb.

Grundlaget for behandlingen er en videnskabelig psykologisk uddannelse, autorisation fra Psykolognævnet og mange års erfaring fra voksenpsykiatrien (i Aalborg, Viborg og Aarhus)

Metodisk tager jeg afsæt i en psykodynamisk referenceramme. Under alle omstændigheder vil behandlingen til hver en tid tage udgangspunkt i den enkeltes særlige behov, lige som vi også sammen efter de første samtaler vil finde ud af om jeg har det rette tilbud.

Ud over psykoterapeutisk behandling tilbyder jeg endvidere psykologiske undersøgelser, supervision og undervisning. Og dækker her en bred vifte af problemstillinger inden for psykologiske, psykiatriske, retspsykiatriske og socialpsykiatriske områder.

Psykolog Peter H. Christensen, Silkeborg, autoriseret af Psykolognævnet

Peter H. Christensen, 51 år, Silkeborg

Cand.psych. og autoriseret af Psykolognævnet

Medlem af Dansk Selskab for ISTDP (Intensiv Korttidsdynamisk Psykoterapi)

Medlem af Dansk Psykologforening

Ansat i voksenpsykiatrien